piątek, 02 maj 2014 08:39

Powtórzenie naszego oświadczenia – wciąż aktualne

Napisane przez

Polskie Stowarzyszenie Morskie – Gospodarcze  im. Eugeniusza  Kwiatkowskiego                                                        Oświadczenie-Protest                                                                        

Polskie Stowarzyszenie Morskie-Gospodarcze  im. E. Kwiatkowskiego,  jako organizacja społeczna powołana w pierwszym rzędzie dla obrony polskiej gospodarki narodowej przyłącza się do wszystkich odpowiedzialnych głosów sprzeciwu wobec  zamierzeń nieuzasadnionej i fundamentalnie szkodliwej ingerencji Ministra Finansów w zarządzanie Lasami Państwowymi. W całej pełni popieramy postulaty protestujących  w Warszawie leśników i służb leśnych, popieramy w tej kwestii stanowisko Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski.                                                                                           Oto nasze argumenty:

Działalność obecnie rządzącej Polską ekipy PO-PSL, już od pierwszych decyzji  zarówno gospodarczych, społecznych jak i politycznych wywołuje zaniepokojenie, a w miarę upływu miesięcy i lat  oburzenie i sprzeciw. Sytuacja  jest alarmująca i wymaga masowego protestu całego Narodu ?  po utracie większości strategicznych dziedzin naszej gospodarki narodowej, w sytuacji zagrożenia energetycznego,  poddańczej polityki zagranicznej, likwidacji CBA, ustawowych zagrożeń dla NIK  i zastoju infrastrukturalnym wraz z katastrofalnym tempem wzrostu zadłużenia – nasz byt , jako suwerennego państwa jest wewnętrznie i z zewnątrz  bezpośrednio zagrożony. Zachłannej i nieudolnej obecnej władzy wciąż mało, nie wystarczyła  rabunkowa ?terapia wstrząsowa? pierwszych lat po tzw transformacji 1989/90 ? WSTRZĄSANIE  Polską   wciąż trwa! a główny kreator tego koszmaru,  niejaki p. Balcerowicz kpi dziś z Polaków inscenizacją publicznego pokazywania licznika wzrostu zadłużenia czyli  traconych z każdą godziną milionów złotych . Pytamy: Kto otrzymuje te miliardy  oraz  kto  i kiedy będzie czuł się upoważniony do wystawienia naszemu Państwu rachunku?  a wreszcie kto  w Polsce (grupowo i imiennie) jest odpowiedzialny za narastanie tego zagrożenia?! Do długiej listy przestępstw wobec polskiego interesu narodowego dziś dochodzi zapowiedź kolejnego działania – fundamentalnie niebezpiecznego  dla bytu i wolności każdego z nas we własnej Ojczyźnie. Dziś coraz natarczywiej i głośniej rządzący  ogłaszają zamiar ingerencji Ministra Finansów w zarządzanie Lasami Państwowymi, co w czytelny sposób wskazuje na przygotowywanie  prywatyzacji lasu, czyli zabrania nam Polakom tego ogromnego dobra w imię  doraźnej (i bardzo zawinionej przez rząd) potrzeby  łatania budżetu państwa. Skandalem jest, że dyspozycyjne i zdeterminowane autocenzurą  media publiczne milczą na temat istoty tych zamiarów i nie nagłośniły  bardzo ważnej i zwartej półtora tysięcznej demonstracji leśników ostro protestujących w tej sprawie przed odpowiedzialnymi instytucjami rządowymi w Warszawie.                                                       Widmo pojawienia się zakazów o treści:                                                                                                               ?BYŁE LASY PAŃSTWOWE – WSTĘP WZBRONIONY !                          wyziera z przygotowywanej ustawy, a  jest  to około 25% terytorium Polski. Co to mogłoby oznaczać dla naszej wolności osobistej, tradycji odpoczynku i korzystania z darów natury – nikomu w Polsce nie trzeba tłumaczyć, a  bardzo wielu doskonale rozumie jak gigantyczne jest  znaczenie i wartość lasu oraz  terenu, który się pod nim znajduje i wreszcie co może stać się z naszymi , jakże bogatymi zasobami geologicznymi,  szczególnie  gdy znamy  już projekty  tworzenia nowego prawa geologicznego.                 Takie zamiary nazywamy po imieniu   G R A B I E Ż ! i wzywamy rząd RP do natychmiastowego zaprzestania kontynuacji tego procederu, jednocześnie wskazujemy, że  najlepszą metodą wymuszenia takiej decyzji będzie inicjatywa obywatelska żądania ogólnonarodowego referendum,  które winno dotyczyć nie tylko Lasów Państwowych, ale całości  żądania  wstrzymania wyprzedaży majątku narodowego oraz weryfikacji uprawnień organów państwa lub powołania nowych, które uniemożliwią doraźnie urzędującej administracji  wyprzedaż własności narodowej.

Arkadiusz Dworzak                                                            Zbigniew Wysocki                       Sekretarz Zarządu Głównego                                          Przewodniczący  Kolegium

Gdynia, dnia 04 października  2010 r.

Czytany 1447 razy

NASZ KONTAKT

Polskie Stowarzyszenie Morskie- Gospodarcze im. E. Kwiatkowskiego

81-388 Gdynia ul. Traugutta 2
Sekretariat PSMG

 images\pdf\Gazet67.pdf

 

 

Wesprzyj nasze stowarzyszenie finansowo.

Nasze konto Nr 19 1020 3408 0000 4702 0161 0187