środa, 30 maj 2018 19:57

NADZWYCZAJNY KONGRES CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Napisane przez

NADZWYCZAJNY KONGRES CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Szczecin 16.06.2018r.

 

Zgodnie z art. 15 pp 2, 3, 4, 5 Statutu Stowarzyszenia Kolegium zwołuje na dzień 16.06.2018r. na godz. 11:00 w Szczecinie ul. Papieża Pawła VI 2, (Arcybiskupie Wyższe Seminarium Duchowne) w Sali 205, Nadzwyczajny Kongres Członków Stowarzyszenia. Obecność Członków Zwyczajnych obowiązkowa, Członkowie wspierający mogą uczestniczyć w zebraniu oraz zabierać głos – nie mają jednak prawa głosowania.

W przypadku gdy w pierwszym terminie nie będzie quorum drugi termin Nadzwyczajnego Kongresu zostaje wyznaczony na godz. 12:00 w tym samym miejscu i dniu.

PROGRAM NADZWYCZAJNEGO KONGRESU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Kongresu przez Prezesa Stowarzyszenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Kongresu Stowarzyszenia.
 3. Odczytanie i ewentualne uzupełnienie programu o zgłoszone wnioski i ich przegłosowanie.
 4. Głosowanie nad porządkiem obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Sprawdzenie przez Komisję Skrutacyjną prawomocności Nadzwyczajnego Kongresu Stowarzyszenia.
 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 8. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2017.
 9. Sprawozdanie Kolegium z działalności za rok 2017.
 10. Głosowanie absolutorium dal Zarządu za 2017 rok.
 11. Dokonanie zmian w składach organów statutowych Stowarzyszenia.
 12. Propozycje zmian w Statucie Stowarzyszenia.
 13. Dyskusja i składanie wniosków.
 14. Głosowanie zgłaszanych projektów uchwał i wniosków.
 15. Zakończenia Nadzwyczajnego Kongresu Stowarzyszenia.

 

 

Gdynia 30.05.2018r.                                                                                                     Przewodniczący Kolegium

                                                                                                                                 Kpt. ŻW. Józef Gawłowicz

 

PLIK DO POBRANIA

Czytany 1522 razy

NASZ KONTAKT

Polskie Stowarzyszenie Morskie- Gospodarcze im. E. Kwiatkowskiego

81-388 Gdynia ul. Traugutta 2
Sekretariat PSMG

 images\pdf\Gazet67.pdf

 

 

Wesprzyj nasze stowarzyszenie finansowo.

Nasze konto Nr 19 1020 3408 0000 4702 0161 0187