wtorek, 26 luty 2019 20:35

Ryczałt szansą dla szkolnictwa morskiego

Napisane przez

Ryczałt szansą dla szkolnictwa morskiego                 

Wprowadzenie zryczałtowanego podatku dochodowego dla zatrudnionych na statkach morskich to niewątpliwa szansa dla kształcenia wysoko wykwalifikowanych kadr dla przemysłu morskiego w oparciu o nasze Uczelnie Morskie. Wynika to bezpośrednio z zapisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym gdzie do wymaganego limitu 183 dni można włączyć okresy szkoleń. Oznacza to iż każdy może uzupełnić brakujące dni szkoleniem w naszych uczelniach morskich. Nie musimy tutaj przekonywać iż związane to jest bezpośrednio z organizowaniem wielu dodatkowych kursów i szkoleń.  Szkolenia te nie będą zorientowane na szybkie ich zakończenie i otrzymanie odpowiedniego dyplomu jak to ma często obecnie miejsce. Bedą niewątpliwie stymulowały wydłużenie czasu szkolenia co musi przełożyć się na ich jakość oraz wyższe wymagania dla kadry prowadzącej. Oczywiście organizowanie takich kursów i szkoleń dla zainteresowanych , a tacy niewątpliwie się znajdą przełoży się na korzyści finansowe dla organizujących je ośrodków. 

Zwiększenie konkurencyjności naszych marynarzy na rynku międzynarodowym poprzez wprowadzenie tego prostego i przewidywalnego podatku stanowi otwarcie na szersze zatrudnienie naszych marynarzy głownie oficerów na rynku światowym. Otwarcie na nowe rynki i nowych armatorów da naszym uczelniom morskim możliwość nawiązania szerszej współpracy z tymi armatorami w zakresie szkolenia nowych kadr.

Dodatkowo serwisanci inżynierowie wysyłani na statki  mogliby zostać objęci tym podatkiem o ile wykonywali by zlecenia serwisowe dla firm. Takich ludzi firmy bardzo poszukują i w nich inwestują. Oczywiście nie są oni w stanie pracując dorywczo na statku wypracować limitu 183 dni ( 150 dni też trzeba by uzupełniać ale w mniejszym stopniu)  o ile nie będą tego czasu uzupełniać wymaganymi w ich branży szkoleniami zawodowymi. Te szkolenia muszą jednak być oparte o nasze Uczelnie Morskie. Bez wzajemnej kooperacji uczelni i pracodawcy nie ma bowiem mowy o tym aby spełnić te wymogi. Pracodawcy czyli najbardziej wyspecjalizowane firmy w branży morskiej zyskują wysoko wykwalifikowaną kadrę do pracy za konkurencyjne ( ale  wciąż relatywnie wysokie bo tacy pracownicy tani nie są) pieniądze natomiast uczelnie zyskują wsparcie tych firm w procesie kształcenia. Poza tym ci ludzie są przez cały czas związani z uczelnią dając możliwość wykorzystania ich wiedzy i umiejętności w procesie kształcenia kadr. Posiadanie takich kadr współpracujących z uczelniami daje możliwość tworzenia innowacyjnych ośrodków naukowych zdolnych do opracowywania własnych projektów technologicznych na światowym poziomie. Nie trzeba przekonywać co to oznacza dla uczelni, kraju i gospodarki. Te kadry muszą jednak mieszkać i pracować w Polsce co jest głównym czynnikiem jaki stawialiśmy sobie za cel. Należy również zauważyć iż TYLKO UCZELNIE MORSKIE dają możliwość uzyskania książeczki żeglarskiej , który to dokument jest niezbędny do wykonywania zleceń na statku przez serwisanta. Wiąże się to z ułatwionym i tańszym procesem zamustrowania na statek . Chodzi tutaj zarówno o sprawy wizowe jak i koszty zamustrowania związane z rożnymi innymi opłatami mogącymi sięgać kilkunastu  tysięcy USD. Firmy to wiedza i dlatego szukają takich właśnie ludzi mających Książeczkę Żeglarska, doświadczenie w pracy na statku i wiedzę specjalistyczną potrzebną do serwisowania urządzeń częstokroć bardzo wysoko zaawansowanych technicznie. Rozwój technologiczny oraz wymagania dotyczące ochrony środowiska będą wymagać zatrudniania wysoko specjalistycznej kadry do ich instalowania, obsługi oraz serwisowania. Takie urządzenia jak  System Recyrkulacji Spalin (Exhaust Gas Recitculation) czy System Oczyszczania  Wody Balastowej (Ballast Water Treatmet Plant) już teraz wymagają bardzo zaawansowanej technicznie obsługi o serwisowaniu i naprawach już nie wspominając. Naprawa takich urządzeń na statku przez załogę nie wchodzi w grę ze względu na zastosowane tam technologie. Ograniczanie liczebności załóg związane jest z rosnącym poziomem automatyzacji , a to w sposób oczywisty wiąże się z podniesieniem kwalifikacji kadry. Rozwiązanie które zostało zaproponowane jest unikalne w skali europejskiej i opiera się na podobnych rozwiązaniach stosowanych w Danii, Łotwie, Chorwacji oraz Wielkiej Brytanii. Należy jednak zaznaczyć iż podatek ten został skonstruowany tak aby wpisywać się w nasz system prawny, być zgodnym z wymogami Wspólnoty Europejskiej oraz co najważniejsze stymulować rozwój kadr morskich nie tylko kadr marynarskich. Rozwiązania na których się wzorowaliśmy dotyczą bowiem tylko i wyłącznie marynarzy z wyjątkiem rozwiązań stosowanych w Danii. Myśmy poszli jednak dalej i nasza konstrukcja podatku ma służyć rozwojowi wysoko wykwalifikowanej kadry morskiej kształconej w oparciu o nasze i tylko nasze uczelnie czego w tamtych krajach nie  znajdziemy. Zdajemy sobie sprawę iż rozwój szkolnictwa to proces wielopłaszczyznowy i jedna ustawa nie musi wcale wystarczyć do zapewnienia rozwoju. Niemniej będzie ona stanowić pierwszy poważny krok we właściwym kierunku. Szanse tą muszą podchwycić same uczelnie i być przez nie maksymalnie wykorzystane. My jako PSM-G jesteśmy oczywiście otwarci na współpracę ze wszystkimi którym drogi jest rozwój polskiego szkolnictwa morskiego i gospodarki.  Nasze stowarzyszenie służy swoim wsparciem uczelniom i wszystkim zainteresowanym.

Oczywiście los zwykłych marynarzy jest nam także drogi dlatego stawki i prostota tego podatku mają przyczynić się do utrzymania miejsc pracy przez szeregowych marynarzy. Związane jest o czym wspomniano z prostota i przejrzystością tej formy opodatkowania co w konsekwencji spowoduje odejście od konieczności optymalizacji podatkowej. Mówiąc kolokwialnie nie będzie potrzeby korzystać z usług wszelkiej maści prawników czy doradców podatkowych. Ze strony zwykłego marynarza patrząc zamiast skomplikowanej ulgi wchodzimy w prosty i przejrzysty podatek zryczałtowany. Wszystkie ulgi wynikające z umów międzynarodowych oraz polskiej przynależności  etc. są dalej aktualne. Ten podatek jest alternatywną formą opodatkowania. Niemniej nie ukrywamy tego iż rozwiązanie to nie ma na celu konkurowanie ceną pracy z najtańszymi pracownikami z Azji czy Afryki.  

Kwestia ta została nadmieniona w czasie obrad Zespołu Trójstronnego do spraw Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego w dniu 01.02.2019. Samo opracowanie zostało przesłane Uczelniom Morskim z prośbą o uwagi.

                                                                           Za Zespół PSM-G im. E.Kwiatkowskiego

                                                                                      kpt.ż.w. Józef Gawłowicz

                                                                                      inż. Zbigniew Wysocki

Czytany 1685 razy

NASZ KONTAKT

Polskie Stowarzyszenie Morskie- Gospodarcze im. E. Kwiatkowskiego

81-388 Gdynia ul. Traugutta 2
Sekretariat PSMG

 images\pdf\Gazet67.pdf

 

 

Wesprzyj nasze stowarzyszenie finansowo.

Nasze konto Nr 19 1020 3408 0000 4702 0161 0187